Skip to content

Акт ревізії складається в

Скачать акт ревізії складається в doc

У разі проведення ревізії групою ревізорів чи спеціалістами у складі групи акт ревізії підписує керівник групи. Акт- це акт документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають. Ревізор підписує всі примірники акта та забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів ревізій. Акт ревізії підписує ревізор. Ревізії два види складається -- проміжні та загальні.

За результатами документальної ревізії ревізором складається акт -- двосторонній документ, у якому знаходять відображення наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, а також роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету; наведено перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів збільшення доходів та скорочення витрат.

Розрізняють два види актів -- проміжні та загальні. Проміжні акти складають за результатами інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків із дебіторами й кредиторами, контрольного запуску сирови.

Акт ревизии. Скачать бесплатно образец и бланк. Правила и порядок оформления. Особенности составления для кассы, магазина, для ревизии финансово-хозяйственной деятельности, документов, товарно-материальных ценностей и др.  Акт ревизии – первичный документ. Необходимость его составления продиктована целью самого процесса проверки – сопоставление и выявление реального количества имущества и обязательств компании. Поэтому ревизионный акт представляет собой первичный документ, в котором на определенную дату выводится фактический остаток проверяемых объектов.

На его основе. Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший — для ревізійного органу, другий — для об’єкта контролю, третій — для пере- дання правоохоронним органам у випадках, передбачених законодавством, або зберігається в матеріалах ревізії. Акт ревізії підписує ревізор. У разі проведення ревізії групою ревізорів чи спеціалістами у складі групи акт ревізії підписує керівник групи.

Ревізор підписує всі примірники акта та забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів ревізій. Перший і третій примірники акта ревізії надаються для ознайомлення і підписання підконтрольній установі у строк не пізніше.

Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить головним чином від бездоганного стану каси і якісного проведення операцій. Чинне законодавство досить чітко. Акт документальної ревізії складається в 2- 3 примірниках, при цьому один примірник прямує у вищестоящу організацію, другий залишається в організації, що ревізується, а третій за необхідності передається безпосередньо до правоохоронних органів.

Якщо за матеріалами акту ревізії вирішується питання про порушення кримінальної справи, то слідчому необхідно заздалегідь оцінити його з позицій правильності оформлення, повноти дослідження і переконливості висновків. При цьому основну увагу слідчий звертає на такі обставини: • чи всі обліково-бухгалтерські документи та інші матеріали досліджував ревізо. Результати ревізії оформляються актом, який складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.  Акт ревізії містить: вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення ревізії, тема ревізії, повна назва об'єкта контролю, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення ревізії, період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб служби та залучених спеціалістів, що проводили ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю у період, що підлягав ревізії.

Основні ознаки закінченості ревізійного процесу, виявлення порушень і визначення строків їх усунення. Дії ревізора при виявленні грубих порушень чинних нормативів, правила складання документації. Права та обов’язки ревізора під час проведення. Акт ревíзії — офіційний документ, яким оформляються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Відображає достовірні документально підтверджені дані, які характеризують виробничу і господарсько-фінансову діяльність об’єкта, що ревізується, законність і економічну ефективність матеріальних, трудових і грошових витрат.

Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався. На основі акту приймається.

fb2, fb2, txt, fb2