Skip to content

Акт знищення лікарських засобів зразок

Скачать акт знищення лікарських засобів зразок doc

Скласти термінове повідомлення до Державної служби України з лікарських засобів. Додаток засобів до Правил утилізації та знищення лікарських засобів (пункт 1 акт II). Відбір зразків лікарських засобів для лабораторного контролю оформляють актом (додаток 3).

№   Акт про наявність лікарських засобів, що не підлягають знищення використанню (додаток 1) (наказ МОЗУ від р. Факт знищення відходів лікарських засобів акт актом за зразком, наведеним у додатку до Правил № Копія акта у двотижневий строк направляється до органу державного контролю лікарських засобів, за рішенням зразок лікарський лікарських було вилучено зразок обігу.

Контрольне завдання 49При лабораторній перевірці відібраних лікарських лікарських засобів знищення із варіантів) встановлена невідповідність засобів АНД.

► акт списання медикаментів зразок ► акт списання медикаментів бланк ► акт про наявність лікарських засобів що не підлягають подальшому використанню ► списання медикаментів.  Регулюється даний процес Правилами утилізації та знищення лікарських засобів, наказ МОЗ від р. № (далі – Правила № ). При закінченні терміну використання списання лікарських засобів є невідворотним, так як подовжувати термін придатності заборонено (п. 2 Правил № ). Крім прострочення може бути й ще одна причина списання медикаментів – заборона їх обігу, наприклад, органами державного контролю (п.

3 Правил № ). Списання медикаментів здійснюється через передачу спеціальним службам. Утилізація та знищення лікарських засобів: як не допустити негативні наслідки впливу неякісних лікарських засобів на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Бланки форм для завантаження. Основним документом щодо поводження з неякісними лікарськими засобами є Наказ МОЗ України № від “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів”.

Правила поширюються на вітчизняні та зарубіжні лікарські засоби, термін придатності яких закінчився, або які не можуть бути використані тому, що не відповідають вимогам нормативно-технічної документації. Заходи безпеки та охорони навколишнього природного середовища при утилізації та знищенні лікарських засобів розробляє установа, яка здійснює ці функції. Відбір зразків лікарських засобів для лабораторного контролю оформляють актом (додаток 3). Лабораторний контроль якості лікарських засобів здійснюється підпорядкованими або уповноваженими лабораторіями на підставі направлень Держлікслужби України або територіальних інспекцій чи на підставі звернень суб’єктів відповідно до договорів, укладених між територіальними інспекціями або уповноваженими лабораторіями та суб‘єктами.  У цьому разі витрати на проведення лабораторної перевірки, на повернення продукції та її знищення або утилізацію несе виробник субстандартної продукції.

Додаток 1 до Правил утилізації та знищення лікарських засобів (пункт 1 розділ II). Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів” від р.

№   Акт про наявність лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню (додаток 1) (наказ МОЗУ від р. № ) 0 out of 5 based on 0 ratings.

0 user reviews. Форма надання інформації про лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, передані для знешкодження (додаток 2) (наказ МОЗУ від р. № ). Процедури заборони (зупинення та вилучення) лікарських засобів на території України. Реферати / Маркетинг, товарознавство / Процедури заборони (зупинення та вилучення) лікарських засобів на території України.

Факт знищення лікарського засобу оформлюється актом за зразком, наведеним у додатку № 2. 5. Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища. Заходи безпеки та охорони навколишнього природного середовища при утилізації та знищенні лікарських засобів розробляє установа, яка здійснювала утилізацію або знищення відповідно до вимог нормативних документів Державної санітарно-епідеміолог. Акт об уничтожении документов составляется тогда, когда предприятие или организация избавляется от накопленных за годы работы бумаг.

Это могут быть испорченные или утратившие свою актуальность документы, а также бумажные носители с просроченным сроком хранения. Но все же чаще всего это архивные документы, дальнейшее хранение который потеряло смысл. Как правило, уничтожение документов носит довольно регулярный характер, поскольку каждый год компании накапливают огромный объем бумажной документации и соответственно каждый год появляются бумаги, подлежащие уничтожению.

Порядок писання лікарських засобів, форма акта знищення недоброякісних, фальсифікованих лікарських засобів, із закінченим терміном придатності.  ліки з простроченим терміном придатності - недоброякісні ліки; підроблені (фальсифіковані) ліки; контрафактні ліки.

Всі види вказаних ліків підлягають вилученню з цивільного оборот а й подальшого знищення. Знищення наркотичних препаратів. Загальні вимоги до порядку знищення ліків не поширюються на знищення наркотичних препаратів, а також їх прекурсорів, психотропних препаратів і радіофармацевтичних ліків.

У чому полягає різниця фальсифіковане, контрафактне і недоброякісна лікарські засоби? переглянути відповідь >>.

EPUB, doc, txt, djvu