Skip to content

Нормативно правовий акт поняття і ознаки

Скачать нормативно правовий акт поняття і ознаки txt

Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий акт, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, правовий чи скасовуються норми права. Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права. ознаки із ключових, системоутворюючих видів правових актів.

Норми права (те ж саме, що і нормативно-правові приписи) мають свою структуру. Нормативно-правовий припис: поняття, структура, нормативно.

Поняття та різновиди нормативно-правових актів, визначення меж їх дій. Сутність, зміст й характерні ознаки закону. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та за колом осіб. Форми викладу правових норм в головних статтях. Нормативно-правовой акт - официальный письменный документ, выданный компетентным, специально уполномоченным на то органом или должностным лицом, в котором закрепляются общеобязательные правила поведения.

Основными признаками нормативно-правового акта являются: принимается уполномоченными субъектами правотворчества (государственными правотворческими органами или народом); - выражает волю доминирующей части населения или всего народа; - содержит новые нормы права или изменяет (отменяет) действующие, четко формулирует содержание юридических прав и обязанностей; - принимается в соответствии с оп.

Є. Гетьман начальник відділу координації правових досліджень апарату президії НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник УДК Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття.

Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і. Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування); 2) є офіційним письмовим документом, який має обов'язкові атрибути: назву (закон, указ, постанова тощо), найменування суб'єкта, що його прийняв (Президен. Але нормативно-правові приписи встановлюються також багатьма іншими державними органами, діяльність яких має підзаконний характер.

Щодо санкціонування раніше діючих правил як правових норм, то цей спосіб створення права державою в сучасному житті застосовується відносно рідко. Але ж державні органи формуються народом, тому в праві знаходить вираження воля більшості народу в умовах демократичної держави  Ознаки приватного права: 1) регулює відносини між державними органами або між  субординацію правових норм і актів; 7) широко використовує новітні технічні прийоми.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Работа по теме: петращук. Глава: 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. ВУЗ: НАВД.

doc, doc, doc, rtf